CHẢ TÀU HỦ KY

57,000 

Xin giới thiệu đến bà con cô bác chả lụa chay từ tàu hủ ky gói lá, Không sử dụng hóa chât, đã được tín nhiệm của nhiều đạo hữu ăn chay.

còn 69 hàng